Projekty EÚ

OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Nákup inovatívnych strojov a technológií pre kovovýrobu - ručné pracovisko nanášania práškových farieb vrátane predprípravy povrchu

Prijímateľ: FOR Clean, a.s. Piešťany
Výška finančného príspevku: 155 640 EUR
Začatie projektu: 31.08.2010
Ukončenie projektu: 31.03.2011

realizovaný projekt

www.economy.gov.sk

   

 

logo