ENVIRONMENTÁLNE CIELE

 

Spoločnosť FOR Clean, a.s. vytvára svoje environmentálne ciele na relevantných funkciách a úrovniach, berúc do úvahy významné environmentálne aspekty a súvisiace záväzné požiadavky spoločnosti a zvažuje svoje riziká a príležitosti.


Environmentálne  ciele  EMS

(pre rok 2018)

 

  Popis cieľa Potreba ľudských a finančných zdrojov Termín
1.

Zvýšenie zhodnotenia druhotných surovín o 1% v porovnaní s rokom 2017
(jednotka: v kg množstvo / na množstvo spotrebovaného materiálu)

Dôslednejšie triedene druhotných surovín; sledovanie raz štvrťročne

31.12.2018
2.

Zníženie produkcie organických rozpúšťadiel o 1% v porovnaní s rokom 2017
(jednotka: produkcia OR v kg/rok / na množstvo spotrebovaného materiálu)

Optimalizovať produkciu organických látok vstupujúcich do procesu

31.12.2018
3.

Zníženie spotreby plynu o 1% v porovnaní s rokom 2017
(jednotka: m3 / na zamestnanca  za rok)

Optimalizovať vykurovací systém

31.12.2018
4.

Zníženie spotreby vody o 1% v porovnaní s rokom 2017
(jednotka: m3 / na zamestnanca za rok)

Optimalizovať vykurovací systém

31.12.2018

5.

Zníženie spotreby elektrickej energie o 1% v porovnaní s rokom 2017
(jednotka: kWh / na množstvo spotrebovaného materiálu)

Používanie osvetlenia a klimatizačných jednotiek len v nevyhnutných prípadoch

31.12.2018

 

Schválil: Ing. Martin Tátoš
  generálny riaditeľ a.s.

 

 

 
 
Dezinfikátor BLOCK® Pure UV
 
_________________________________
certifikát kvality ISO 9001:2015
 
úplné riadenie kvality procesu zvárania STN EN ISO 3834-2 a výroba oceľových konštrukcií STN EN 1090-2:2012 stupeň EXC3
_________________________________
 
Projekty realizované s podporou EÚ
_________________________________
 

______________________________________

logo