Ochrana osobných údajov


 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Ing. Zuzana Mináriková
zodpovednaosoba@forclean.sk

 


 

1. Zásady ochrany osobných údajov pre obchodných partnerov

 

 

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@forclean.sk

logo