Vyberte jazyk

E-katalog

Služby pre Anti Covid produkty

Jednodenný servis

 • prídeme, pripravíme, dekontaminujeme, zkontrolujeme, odovzdáme

Dlhodobý prenájom zariadenia

 • Doprava
  • Dopravenie zariadenia na miesto dekontaminácie
 • Uvedenie do prevádzky
 • Zaškolenie
 • Servis
  • Kompletný pravidelný servis zariadenia.
  • Odstránenie problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke.
 • Náhradné diely
  • Všetky náhradné diely na sklade.
  • Dodávka spotrebného materiálu

Predaj zariadenia