Vyberte jazyk

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

16. 02. 2021

Kontakt na zodpovednú osobu:

Ing. Zuzana Mináriková
zodpovednaosoba@forclean.sk

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@forclean.sk

Priložené súbory