Vyberte jazyk

Kto sme

Certifikáty

Systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je posudzovaný certifikačnou spoločnosťou Lloyďs Register Quality Assurance, ktorá nám udelila certifikát integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

V roku 2015 bola ukončená certifikácia zvárania a spoločnosť FOR Clean, a.s. sa stala držiteľom certifikátu normy STN EN 1090-2:2012, stupeň EXC3 pre výrobu oceľových konštrukcií a certifikátu normy STN EN ISO 3834-2, úplné riadenie kvality procesu zvárania.