Vyberte jazyk

Kto sme

Environmentálne ciele

Spoločnosť FOR Clean, a.s. vytvára svoje environmentálne ciele na relevantných funkciách a úrovniach, berúc do úvahy významné environmentálne aspekty a súvisiace záväzné požiadavky spoločnosti a zvažuje svoje riziká a príležitosti.

Environmentálne ciele EMS (pre rok 2021)

 

Popis cieľa

 

Potreba ľudských a finančných zdrojov

 

Termin

Zvýšenie zhodnotenia druhotných surovín o 1% v porovnaní s rokom 2020
(jednotka: v kg množstvo / na množstvo spotrebovaného materiálu)
Dôslednejšie triedene druhotných surovín; sledovanie raz štvrťročne 31.12.2021
Zníženie produkcie organických rozpúšťadiel o 1% v porovnaní s rokom 2020
(jednotka: produkcia OR v kg/rok / na množstvo spotrebovaného materiálu)
Optimalizovať produkciu organických látok vstupujúcich do procesu 31.12.2021
Zníženie spotreby plynu o 1% v porovnaní s rokom 2020
(jednotka: m3 / na zamestnanca  za rok)
Optimalizovať vykurovací systém 31.12.2021
Zníženie spotreby vody o 1% v porovnaní s rokom 2020
(jednotka: m3 / na zamestnanca za rok)
Optimalizovať vykurovací systém 31.12.2021
Zníženie spotreby elektrickej energie o 1% v porovnaní s rokom 2020
(jednotka: kWh / na množstvo spotrebovaného materiálu)
Používanie osvetlenia a klimatizačných jednotiek len v nevyhnutných prípadoch 31.12.2021

 

Schválil: Miroslav Podbehlý generálny riaditeľ a.s.