Vyberte jazyk

E-katalog

Cirkulačná jednotka k zaveseniu pod podhľad alebo na premiestniteľný box 110.04


 

Cirkulačná jednotka je určená k zaisteniu prívodu filtrovaného vzduchu na pracovné miesto pre ochranu produktu pred okolitou kontamináciou. Cirkulačná jednotka sa osádza do čistých priestorov všetkých tried čistoty. Pri inštalácii cirkulačnej jednotky do priestoru bez definovanej triedy čistoty alebo do prostredia so zvýšenou prašnosťou sa zaraďuje na jej sanie predfilter.

 

POPIS VÝROBKU

STREDNÁ STAVBA - ZÁKLADNÝ MODUL

 • k uchyteniu ventilátoru a vysoko účinného HEPA filtra
 • z vnútornej strany protihlukovo upravená

SPODNÁ STAVBA

 • k distribúcii filtrovaného vzduchu cez laminizátor alebo dierovaný plech
 • k osadeniu osvetlenia (len pre prevedenie na výstupe s laminizátorom)
 • k osadeniu pružných alebo pevných zásten pre usmerňovanie laminárneho prúdenia

HORNÁ STAVBA ALEBO PREDFILTER S DOKRYTOVANÍM

 • Horná stavba sa používa len pri zabudovaní CJ do podhľadu so spodným saním z miestnosti.
 • Predfilter tvorí filtračná tkanina triedy filtrácie G3 vložená do rámčeku s ťahokovom. Pokiaľ nie je požadovaný predfilter, je sanie jednotky vždy vybavené krytom.
 • Predfilter sa zaraďuje na sanie CJ pri inštalácii cirkulačnej jednotky do priestoru bez definovanej triedy čistoty alebo do prostredia so zvýšenou prašnosťou.
 • Dokrytovanie CJ sa vykonáva medzi jednotkou a podhľadom pomocou rámčeku s ťahokovom.

Cirkulační jednotka s popisy.jpg 

1-stredná stavba; 2-spodná stavba; 3-laminizátor alebo dierovaný plech; 4-predfilter 

VÝHODY

 • Zabudovaný EC motor, ktorý zaisťuje nasávanie vzduchu buď z miestnosti alebo prípojnej vzduchotechniky (V špeciálnych prípadoch možno CJ osadiť vzduchotechnickou nadstavbou s horným alebo bočným prívodom vzduchu.) Pharma prevedenie z oceľových plechov.
 • Konštrukčné riešenie s vhodnou reguláciou zaisťujú na výstupe pod jednotkou rovnomerné prúdenie vzduchu s požadovanou rýchlosťou 0,45 m.s-1 (možnosť naprogramovať aj nižšiu rýchlosť).
 • Udržanie naprogramovanej rýchlosti zaisteným zabudovaným tlakovým čidlom prietoku.
 • Možnosť  ovládania cez WI-FI pripojenie
 • V prípade požiadavky je jednotka osadená nezávislým rýchlostným čidlom, ktoré sníma rýchlosť pod laminizátorom. Čidlo rýchlosti riadi chod CJ. Jedná sa o validovateľné riešenie, ktoré umožňuje udržať rýchlosť prúdenia v požadovanej hodnote.
 • Ochranný účinok zvýšený upevnením pružných alebo pevných zásten po obvode jednotky.
 • Vyberanie HEPA filtra zdola alebo z boku (použiteľnosť pro RABS inštalácie)
 • Ľahko demontovateľné lamely
 • Možnosť pripojenia na vzdialený prístup
 • Možnosť pripojenia na nadradený systém s možnosťou archivácii dát
 • Možnosť nastavenia motoru pomocou Wi-Fi

BOČNÉ VYBERANIE FILTROV

otevrena cirkulacka.jpg otevrena cirkulacka rez.jpg

DISPLAY S KLÁVESNICOU

 • Nový dotykový displej pre ovládanie jednotlivých jednotiek v laminárnom poli.
 • Moderný designľahko čistiteľný
 • Chemicky a mechanicky odolný
 • Intuitívne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
CJ k zaveseniu pod podhľad alebo na premiestniteľný box

Velikosť CJ
1250×625 mm so spodným vyberaním filtra (470 mm)
1250×1250 mm so spodným vyberaním filtra (515 mm)
Atypické prevedenie

Riadenie
Bez riadenia
Podružná (riadená)
Čidlo rýchlosti
Tlakové čidlo
Potenciometer

Prevedenie výstupu
Laminizátor
Perforovaný plech

Osvetlenie
Bez osvetlenia
LED trubice (nemožno u perforovaného plechu)

Povrchová úprava
Nerezová oceľ AISI 304
Práškový vypaľovací lak Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9016

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu