Vyberte jazyk

E-katalog

Modulárný podhľadový systém 105.02


Stropné kazety sú súčasťou samonosného modulárneho systému skladajúceho sa z nosných hliníkových profilov a plechových jednoduchých alebo sendvičových kaziet s výplňou minerálnej vlny. Predpokladáme tu obmedzený pohyb osôb na hornej strane podhľadu pri montáži a servisných prácach. K prichyteniu k stropu alebo k nosnému rastru závitovými tyčami slúži závesný materiál, ďalšia možnosť ukotvenia podhľadu je pomocou väzníkov.

 

POPIS VÝROBKU

  • Sendvičové alebo jednovrstvové prevedenie kazety.
  • Umiestnenie v jednej rovine s profilovým rastrom v podhľadovej a pochôdznej strane.
  • Plechové jednovrstvové kazety sú z pozinkovaného plechu hrúbky 1.2mm s povrchovou pohľadovou úpravou.
  • Kazety sa vkladajú do rastru z hliníkových profilov, ktoré sú pomocou kotiev a závitových tyčí zavesené k nosnej konštrukcii stavebného stropu a vzájomne prepojené v mieste kríženia pomocou spojovacích komponentov.

VÝHODY

  • Do podhľadu možno voliteľne vkladať kazetu so svietidlom, purofilom, servisným otvorom, atď.
  • Sendvičové kazety sú oproti jednovrstvovým kazetovým podhľadom pevnejšie, majú podstatne lepšie tepelné a protihlukové izolačné vlastnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ podhľadu
Modulárný pohľadový systém

Rozmer
rozmerhodnota
665 x 1360Štandardný rozmer (SxH)
665 x 1190štandardný rozmer (SxH)
XXXxXXXAtypický rozměr
V tejto sekcii volíme základný rozmer kazety. Max. 725x1420 mm, min. 200x200 mm.

Prevedenie kazety
Kazeta obyčajná plech hr. 1,2mm
Sendvičová kazeta
Atypické prevedenie
V tejto sekcii volíme z dvoch základných typov kaziet. Jednovrstvovú kazetu, alebo sendvičovou kazetu s výplňou minerálnou vlnou 100kg/m3

Typ kazety
Plná kazeta
1 x Otvor pre svietidlo 625x625
2 x Otvor pre svietidlo 625x625
1 x Otvor pre Purofil
2 x Otvor pre Purofil
Otvor pre Purofil a otvor pre svietidlo (625)
Kazeta so servisným otvorom
Kazeta s atypickým otvorom
Atyp
V tejto sekcii volíme typ kazety. Buď variantu "O" pre štandard bez osadenia, alebo pre osadenie doplnkových komponentov. Všetky položky slúžia pre sendvičovú a pre jednovrstvovú kazetu.

Rozmer atypického otvoru v kazete
Rozmer atypického otvoru
Priemer atypického otvoru
Bez otvoru
Atyp - viacej otvorov v kazete
V tejto sekcii volíme iba rozmer atypického otvoru v kazete. Do špecifikácie je nutné priložiť výkres.

Vzdialenosť otvoru od počiatočného bodu kazety
Bez otvoru
Dĺžkové hodnoty v súradniciach (X-vodorovne, Y-zvisle) určujú stred otvoru v kazete od počiatočného bodu kazety (vždy ľavý spodný roh)
V tejto sekcii volíme vzdialenosť otvoru od počiatočného bodu kazety v atypickej kazete.

Odtieň typizovaných kaziet štandardne z pohľadovej strany
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Komaxit v odtieni RAL
V tejto sekcii volíme materiál a farebný odtieň kaziet zo spodnej pohľadovej strany. Štandard je prášková farba v odtieni RAL 9016.

Odtieň typizovaných kaziet- štandardne z hornej strany
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Komaxit v odtieni RAL
Pozinkovaný plech
V tejto sekcii volíme povrchovú úpravu hornej , pochôdznej strany podhľadu. Za štandard je považovaná úprava pozinkovaním.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu