Vyberte jazyk

E-katalog

Protipožiarné priečkové panely 102.02


Protipožiarne  panely sú sendvičového typu, tvorené plášťom a vnútornou  výplňou. Ako výplň panelu je použitá minerálna vlna. Pre elektrické prívody môžu byť vo výplni panelu osadené  elektroinštalačné prechodky.
Vyrába sa v hrúbke  60 mm.

Protipožiarne priečky sa dodávajú z panelov v prevedení pre požiarne odolnosti:
  a. EI30/EW30/EW45 - jedná sa o protipožiarne panely so špecifickým kotvením
  b. EI15/EW30 - jedná sa o štandardné priečkové panely s upraveným spojovaním

Panely sú odskúšané v štátnej skúšobni s garantovanou požiarnou  odolnosťou podľa tabuliek.

 

POPIS VÝROBKU

  • Panely sendvičového typu, tvorené plášťom a vnútornou výplňou.
  • Pre elektrické prívody osadené elektroinštalačné priechodky (iba do určitej protipožiarnej odolnosti).
  • Z priečok je možné zostavit komín, v ktorém sú vedené rozvody VZT.
  • Súčásťou systému protipožiarných panelov sú i protipožiarné dvere a prosklenie.​

1 - Ochranný plech proti ohni; 2 - Plášť; 3 - Elektroinštalačná priechodka; 4 - Výplň; 5 - Plášť; 6 - Smer nasunutí

 

Panely s požiarnou odolnosťou
EI15/EW30

Panely s požiarnou odolnosťou
EI15/EW30/EW45

Protipožární panely2.jpg

Protipožární panely3.jpg


1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - Profil "U"; 4 - Plášť; 5 - Profil "BASIC"

1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - 2x L profily vzájomne nespojené;
4 - Plášť; 5 - 2x L profily vzájomne nespojené

VÝHODY

  • rýchla montáž a demontáž umožňujúca pružnú zmenu dispozičného řiešenia priestoru
  • jednoduchá údržba
  • farebná stálosť
  • korózna ochrana 
  • tepelná aj zvuková izoláca

TECHNICKÉ ÚDAJE

Požiarna odolnosť
EI15 minut pre hr. panelu 60mm
EI30 minut pre hr. panelu 60mm

Hrúbka panela
60 mm

Šírka panela S
1190 mm
560 mm
atypický mm
S - šírka v mm podľa rozmerovej rady 560 mm, 1190 mm.
Ako atyp je možné zadať požiadovaný rozmer Min. rozmer 300 mm max. rozmer 1190 mm panela.

Výška panelu H
2550 mm
3050 mm
2750 mm
atypický mm
Pre EI15/EW30:
Výška podľa štandardnej rozmerovej rady 2550, 2750, 3050 mm. Preferované rozmery 2550, 2750, 3050 mm.
Min. rozmer 300 mm, max. rozmer 4000 mm.
Pre EI30/EW30:
Výškovo sa panely navrhujú vždy po stropnú konštrukciu. Max. rozmer 4000 mm. Panely nej je možné výškovo nadstavovať.

Spodné zakončenie
hodnotaOdolnosť
basic (pero)EI15/EW30
basic+výstuhaEI15/EW30
clasic (pero)EI15/EW30 - EI30/EW30
clasic+výstuha s protipožiarným obkladomEI30/EW30
clasic+výstuhaEI15/EW30
drážka EI15/EW30
atyp

Horné zakončenie
hodnotaOdolnosť
basic (pero)EI15/EW30
basic+výstuhaEI15/EW30
clasic (rovné)EI15/EW30 - EI30/EW30
clasic+výstuhaEI15/EW30
drážkaEI15/EW30
atypEI15/EW30 - EI30/EW30

Výstuha bočná
hodnotaOdolnosť
jednoduchá výstuhaEI15/EW30
bočná výstuha nie jeEI15/EW30 - EI30/EW30
výstuha s protipožiarným obkladomEI30/EW30
ľavá výstuha, pravá výstuhaEI15/EW30
výstuha zosílená EI15/EW30
Potrebné dodržať orientáciu panela podľa bočného zakončenia S6

Počet priechodiek
hodnotaOdolnosť
priechodka nie jeEI15/EW30 - EI30/EW30
2 ks ( 1ks 85 mm zľava-1ks 85 mm zprava)EI15/EW30
2 ks (1ks 250 mm zľava-1ks 250 mm zprava)EI30/EW30
priechodky zľava, prechodky zpravaEI15/EW30
Pro EI15/EW30:
Príklad značenia pri viac priechodkách: Zaznačí sa orientácia a počet priechodiek, prvá priechodka je 85 mm od kraja, ďalšie priechodky sú od seba štandardne vzdialené po 100 mm
3;2 – Celkom 5 ks, 3 z ľavej strany+2 z pravej strany
U atypického prevedenia je nutné zadať A-atyp orientáciu, počet.
Rozmer je nutné rozpísať v poznámkach.
Nutné dodržať orientáciu panelu podľa bočného zakončenia S6

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu