Vyberte jazyk

E-katalog

Dvere tesné 104.03


 

Tesné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou v podtlakových miestnostiach.

Tesné dvere sú súčasťou systémových prvkov stavieb pre priestory s vysokým nárokom na tesnosť. Tieto priestory sú náročne testované na tesnosť čistých priestorov i na tesnosť vzduchotechniky najmä na odsávanie z miestnosti. Všetky výstupy z biologicky nebezpečných priestorov musia byť zabezpečené proti možnému úniku biologicky aktívnych materiálov – plynných, kvapalných i pevných.

Tieto kritické systémy pre zákazníka musia byť zálohované po dobu možných výpadkov energií a pri výrobných odstávkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
Dvere tesné

Orientácia
Ľavé
Pravé

Rozmer dverí
900x1850
900x2000
1100x2005
atypický

Hrúbka zárubne
60 mm
52 mm
bez zárubne
Zárubňa je súčasťou systému tesných dverí a dodáva sa spoločne. Tu je potrebné špecifikovať ich hrúbku.

Signalizácia v zárubni
bez signalizácie
štítok signalizácie vpravo na strane bez závesu SP-OZ
štítok signalizácie vpravo na strane závesu SP-PZ
štítok signalizácie vľavo na strane bez závesu SL-OZ
štítok signalizácie vľavo na strane závesu SL-PZ
štítok signalizácie obojstranný vľavo SL-O/P
štítok signalizácie obojstranný vpravo SP-O/P

Aktivácia nafukovacieho tesnenia
Nadradený systém
Tlačidlo
atyp

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu