Vyberte jazyk

E-katalog

Modulárný priečkový systém 102.04


 

 

 

POPIS ZARIADENIA

 • Celý systém môže byť  samonosný - nepotrebuje kotvenie do stien a stropov stavebnej konštrukcie.
 • Rozmery modulu: 6.5 m x 1.25 m, maximálna výška: 3 m.
 • Vedľa seba môžu byť zostavené ďalšie moduly v akomkoľvek počte v oboch smeroch.
 • Cirkuláciu vzduchu zaisťujú FFU jednotky, modul nepotrebuje žiadne pripojenie k centrálnemu systému VZT.

PRIEČKOVÝ SYSTÉM

 • Nosný systém sa skladá z hliníkových profilov a sendvičových panelov.
 • Panely sú ukotvené do nosných hliníkových profilov a spoje zaslepené krytom.
 • Panely s nosnými profilmi vytvárajú celistvú rovinnú plochu a zabraňujú tým vzniku nečistôt.
 • Vo vnútri priečky je dostatočné miesto pre rozvod médií a elektrickej energie.

PODHĽAD

 • Skladá sa z mriežky hliníkových profilov a vstavaných jednoplášťových alebo sendvičových panelov.
 • Panely a mriežka vytvárajú rovinnú plochu, kde nevznikajú nečistiteľné miesta.
 • Do podhľadu sa môžu integrovať svietidlá, VZT komponenty alebo sprinklery.
 • V pochôdznej  variante má podhľad plošnú nosnosť 75 kg/m2 a v náhodnom zaťažení až 150 kg.

VÝHODY

 • Jednoduchá demontáž a výmena dielov.
 • Umožňuje : 
  • Jednoduchú integráciu technológií, nábytku a ďalších prvkov,
  • Jednoduchú zmenu dispozície čistého priestoru.
 • Splňuje vysoké hygienické požiadavky na čistenie a dezinfekciu.
 • Jednoduchú a rýchlu montáž.
 • Široká škálu farieb a materiálového prevedenia. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ panelu
Modulárný priečkový systém

Šírka panelu S
Štandardný rozmer ( 1190 mm)
Atypické prevedenie
S - šírka v mm podľa rozmerovej rady 1190 mmm.
Jako atyp, je možné zadať požiadovaný rozmer min. rozmer 300mm max. rozmer 1190mm panela. Rozteče profilov rastru sú 1250 mm.

Výška panelu H
2550 mm
2750 mm
3050 mm
atypická
Výška podľa štandardnej rozmerovej rady 2550, 2750, 3050 mm. Preferované rozmery 2550, 2750, 3050 mm. Maximálná výška panela je 3050 mm, pri vyššom podhledu sa musí priečka skládať zo dvoch panelov.

Bočné zakončenie
Lem - Lem
Atypické prevedenie
Bočné zakončenie panelov je vždy s lemom, ktorý je súčásťou kotvenia k rastru.

Spodné zakončenie
Zakončenie do BASIC profilu (U-profil)
Rovné
Atypické
Panel, ktorý dosadá na BASIC profil má výstuhu a otočený U profil. Ostatné je spodné zakončenie vždy rovné.

Horné zakončeie
Rovné
Atypické

Počet prechodiek
2 ks ( 1 ks 85 mm z ľava - 1ks 85 mm z prava)
Prechodka nie je
Prechodky zľava, prechodky zprava
Pohľadová strana stĺpika je vždy zo strany krytky stĺpika.
Príklad značenia pri viacerých prechodkách: 3;2 – Celkom 5 ks, 3 z ľavej strany + 2 z pravej strany.

Hrúbka plechu
Ľahká varianta - pozinkovaný plech hr. 0,7mm
Ťažká varianta - pozinkovaný plech hr. 1,2mm
Atypické prevedenie

Výplň
Minerálna vlna ľahká varianta (100kg/m3)
Minerálna vlna ťažká varianta (150kg/m3)
Atypické prevedenie

Odtieň a materiál plášťa – štandardne z pohľadovej strany
Pozinkovaný plech odtieň RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Komaxit odtieň RAL
Potreba dodržať orientáciu panela podľa bočného zakončenia S4

Odtieň a materiál plášťa – štandardne zo zadnej strany
Pozinkovaný plech s PVC folií odtieň RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech odtieň RAL
Potreba dodržať orientáciu panela podľa bočného zakončenia S4

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu