Vyberte jazyk

E-katalog

Laminárne pole z cirkulačných jednotiek 110.06

Laminárnym polom môžeme nazývať zostavu  niekoľkých cirkulačných jednotiek zostavených do celistvej plochy nad celým pracovným priestorom, alebo výrobnou linkou. Laminárne pole je zostavené z cirkulačných jednotiek stavaných vedľa seba alebo za sebou vzájomne prepojených komunikačným káblom a zapojené do el. siete prídavného rozvádzača flexo šnúrou. Komunikačný kábel a flexo šnúra je súčasťou každej CJ. Rozvádzač sa špecifikuje pomocou kódu v kapitole 110.86A a je spoločný pre každé tri CJ. V každom laminárnom poli je jedna CJ koncová a je ju nutné osadiť do elektroniky konektor Terminator podľa výkresu elektro zapojenia. Samotné CJ sú špecifikované v kapitole 110.04C Cirkulačná jednotka.

CJ sa osádzajú do podchôdznej výšky 2100 mm nad podlahou a sú minimálne 300 mm pod podhľadom. Je možné použiť dodatočné krytovanie z plechových kaziet, ktoré sa kotví do hornej plochy CJ a podhľadu. Špecifikuje sa zvlášť v kapitole 110.85A Krytovanie.

Laminárne pole pod CJ môže byť uzatvoreným priestorom a oddelené od okolitého priestoru zástenami. Zásteny musia byť z hygienických dôvodov ľahko odnímateľné a čistiteľné. Tie môžu byť pevné, alebo odnímateľné a špecifikujú sa v kapitole 110.06 Zásteny.

Ovládanie laminárneho poľa môže byť ovládané pomocou počítača, kde môže byť naraz ovládané až 32 CJ. Napájanie počítača je vo voľnej zásuvke v prídavnom rozvádzači nad CJ. Koncovým ovládačom je potom dotykový panel, alebo napojený na centrálny ovládací panel.
Pre malé laminárne pole (cca 4-6 CJ)  sa môže použiť samostatné ovládanie pomocou dotykového displeja. To sa špecifikuje v kapitole 110.83A Ovládanie laminárneho poľa.

V CJ sú HEPA filtre, ktoré sa špecifikujú zvlášť v kapitole 110.87A HEPA filtre.

Laminárne pole sa zabudováva do ľahkého kazetového podhľadu alebo do podhľadu s viditeľným rastrom.

  • laminarizátor - štandard
  • dierovaný plech

TECHNICKÉ ÚDAJE

Cirkulačná jednotka
Cirkulačná jednotka

Ovládanie laminárneho poľa Block control
Ovládanie laminárneho poľa Block control

Dokrytovanie cirkulačných jednotiek
Dokrytovanie cirkulačných jednotiek

Prídavný rozvádzač
Prídavný rozvádzač

HEPA filtre pre CJ
HEPA filtre pre CJ

Zásteny
Zásteny

Premiestniteľný laminárny box
Premiestniteľný laminárny box

Atypické prevedenie
Typové Atypické prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu