Vyberte jazyk

E-katalog

Ovládacia klávesnica pre cirkulačné jednotky a laminárne pole 110.83

 

Klávesnica je určená k ovládaniu cirkulačných jednotiek a laminárnych polí fy BLOCK a.s. Cirkulačná jednotka je určená k zaisteniu rovnomerného prúdenia filtrovaného vzduchu nad pracovným miestom a k ochrane produktu pred okolitou kontamináciou.

Pre ovládanie sa používa dotyková klávesnica, ktorá je v robustnom prevedení pre využitie v náročných priemyslových podmienkach. Môže sa využiť v priemyslovej výrobe, v automatizácii budov alebo v spracovateľskom priemysle.

Dotyková klávesnica je prispôsobená umiestneniu do priečky alebo dverí rozvádzača.

Z klávesnice možno ovládať START/STOP motoru, tlmený chod ventilátora, zapnutie/vypnutie osvetlenia. Ďalej  možno z klávesnice ovládať nastavenie výkonu motoru a poruchové hlásenie.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
Ovládanie laminárneho poľa Block control

Dĺžka kábla
komunikačný kábel s dĺžkou 5 m
komunikačný kábel s dĺžkou 10 m
komunikačný kábel s dĺžkou 15 m
komunikačný kábel s dĺžkou 5m
Dĺžkou kábla je myslené prepojenie medzi cirkulačnou jednotkou a ovládacím počítačom. Prepojovacie káble medzi CJ sú súčasťou balenia jednotiek.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu