Vyberte jazyk

E-katalog

Zobrazovač tlaku, teploty a vlhkosti 111.05


Prístroj slúži na zobrazenie hodnôt z čidla alebo z riadiaceho systému. K ľahšej orientácii o správnych požadovaných hodnotách sa požadovaný rozsah zobrazuje ako graficky, tak aj v číselnej hodnote. Zobrazovač je navrhnutý univerzálne tak aby mohol zobrazovať jednotky tlaku, vlhkosti alebo teploty. K zobrazovaču je možné pripojiť čidlo 0-10V alebo 4-20mA. na displeji ide nastaviť ako čísla miestnosti medzi ktorými je hodnota porovnávaná tak aj číslo meracieho bodu.

 

Zobrazovač tlaku je displej osadený v odolnom sklenenom rámčeku, vybavený elektronikou pre vyhodnotenie meraných veličín.

Na rozdiel od iných displejov je tento zobrazovač zapojený do rovnakej prúdovej slučky ako čidlo, ktorého výstupné hodnoty zobrazuje. V obvode je teda čidlo zapojené do série so zobrazovačom a výstup zobrazovača je potom privedený na vstup riadiacej jednotky. Vďaka tomu môžu byť čidlo aj zobrazovač pripojené k riadiacej jednotke 1 káblom a riadiaca jednotka navyše nemusí ovládať zobrazovač, resp. vyhodnocovať akú hodnotu má displej zobraziť.

Zobrazovač tlaku je napájaný signálom zo snímača tlaku (prúd 4 – 20 mA). Vďaka minimálnemu vnútornému odporu nevychyľuje nameranú hodnotu a sám ju prevedie na výsledok zobrazený na displeji. Neskreslený signál z čidla potom odošle na vstup riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka následne prevedie signál do požadovaného tvaru a ďalej ho spracováva. Už sa však nemusí zaoberať tým, akú hodnotu má zobraziť na displeji a nemusí ju na displej odoslať.

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zobrazovača
Zobrazovač tlaku, teploty a vlhkosti