Vyberte jazyk

E-katalog

Zobrazovač tlaku 111.05Zobrazovač tlaku je displej osadený v odolnom sklenenom rámčeku, vybavený elektronikou pre vyhodnotenie meraných veličín.

Na rozdiel od iných displejov je tento zobrazovač zapojený do rovnakej prúdovej slučky ako snímač, ktorého výstupné hodnoty zobrazuje. V obvode je snímač zapojený do série so zobrazovačom a výstup zobrazovača je potom privedený na vstup riadiacej jednotky. Vďaka tomu môže byť snímač i zobrazovač pripojený k riadiacej jednotke 1 káblom a riadiaca jednotka naviac nemusí ovládať zobrazovač, resp. vyhodnocovať akú hodnotu má displej zobraziť.

Zobrazovač tlaku je napájaný signálom zo snímača tlaku (prúd 4 – 20 mA). Vďaka minimálnemu vnútornému odporu nevychyľuje nameranú hodnotu a sám ju prevedie na výsledok zobrazený na displeji. Neskreslený signál zo snímača sa potom odošle na vstup riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka následne prevedie signál do požadovaného tvaru a ďalej ho spracováva. Už sa však nemusí zaoberať tým, akú hodnotu má zobraziť na displeji a nemusí ju na displej odoslať.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zobrazovača
Zobrazovač tlaku