Vyberte jazyk

E-katalog

BLOCK-Surgical 400.00


Modulový systém Surgical je určený pre vytváranie vnútorných priestorov operačných sál. Systém možno použiť ako predstenu pred existujúce  konštrukcie (šírka priečky  110mm), predstenu v kombinácii so systémom For Medical (šírka priečky  180mm), alebo ako obojstrannú priečku (šírka priečky  min. 250 mm). Systém je konštrukčne vyriešený tak, aby všetky moduly boli  jednoducho demontovateľné. Hermetickosť systému je zaistená buď tmelením, alebo vkladaným tesnením.

Základné panely Surgical tvoria finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri moduly.  Spodný modul je dodávaný v prevedení AISI 304 a je dodávaný  v štandardnej  výške 950mm. Stredný demontovateľný modul je typicky farebne odlíšený od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru. Výška stredného modulu je 1050mm. Horný modul sa štandardne dodáva v zhodnom farebnom riešení ako je podhľad v miestnostiach operačných sál. Výška horného modulu j závislá od svetlej výšky operačnej sály. Pre sály s  výškou 3000mm je horný modul 880mm.

Nad podhľad je montovaný nadpodhľadový modul  výšky 120mm pre kotvenie podhľadu.

Panely sú vyrábané v dvoch základných materiálových variantoch. Základné prevedenie je panel vyrobený z materiálu AISI 304. Panely sú ošetrené finálnym povrchom FIN8 alebo vypaľovacou práškovou farbou. Druhý variant  je panel vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu, ktorý je opäť ošetrený vypaľovacou práškovou farbou.

Panel je štandardne tvorený plechom hr. 0,8mm. Výstuhu tvorí 12,5mm sadrokartón. Doporučená dĺžka panela je od 150 mm do 2500 mm. Maximálna dĺžka panelu je 3000 mm.

Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené. Vodivé prepojenie systému je navrhnuté cez konektory, ktoré umožňujú pri demontáži jednoduché odpojenie a spätné pripojenie.

Raster tvorí nosný systém celého systému. Skladá sa z horných a spodných vodiacich profilov, stojok, držiakov a narážacích profilov. Pre zaistenie stability sú  súčasťou rastru aj výstuhy a držiaky priečok.

Distribúciu priečkového systému Sugical zaisťuje BLOCK a.s.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosný systém Surgical
Nosný systém vestavieb operačných sál

Obkladové panely Surgical
Spodný modul
Stredný modul
Horný modul

Podhľad
Ľahký kovový podhĽad

Svietidlo
Narážecie LED svietidlá do ľahkého kovového podhľadu

Filtračná výustka pre operačnú sálu
Filtračná výustka pre operačnú sálu

Dvere
Dvere otočné automatické
Dvere mechanicky posuvné
Dvere automaticky posuvné-štandardné
Dvere automaticky posuvné-tesné

Okná
Okno pre systém SURGICAL

Skrínka na šijacie potreby
Skrínka na šijacie potreby

Monitor
Skrínka pre monitor

Prekladacia skriňa
Prekladacia skriňa

VZT kanál
VZT odťahový kanál

Grafický panel
Grafický panel

Fabióny
Hliníkový fabión a jeho doplnky
Nerezový fabión a jeho doplnky

Podlahy
Podlahoviny z PVC vrátane fabiónov
Liatá podlaha