Vyberte jazyk

Zakázková výroba

Vývoj a Konštrukčné práce

Než sa nový výrobok dostane do výroby, jeho prototyp prechádza analýzou zadania, procesom návrhu, riešenie na konštrukčne oddelenie, oponentúry, ak je to potrebné musí sa vykonať odborné výpočty (pevnostných; vzduchotechnické, elektrotechnické ...) a posúdenie prototypu skúšobňou.

Ak je prototyp takto schválený, je zahájená jeho výroba. Výroba prototypu prebieha pod špeciálnym dozorom technológie výroby a kontrolného oddelenia. Po výrobe prototypu je pozvaný oponent na jeho posúdenie.

V rámci posúdenia prebiehajú interné skúšky a je vypracovaná správa o preskúšaní a stanovisku oponenta. Ak je prototyp schválený, pošle sa do oprávnenej skúšobne (ak je skúšanie vyžadované). Ak prototyp vyhovel skúškam, skúšobňa vystaví doklad o schválení riešenia. Forclean sa logisticky a technologicky pripraví na výrobu produktu v požadovaných výrobných sériách a množstvách.

Spracovateľský software

  • Na konštrukčné riešenia používame 3D konštrukčný software Solidworks, prípadne Autocad.
  • Sprievodnú výkresovú agendu (kusovníky a technologické postupy) spracovávame vo firemnom informačnom systéme.